Wednesday, January 23, 2008

TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada teman-teman PKPIM yang membantu secara langsung atau tidak langsung untuk Mesyuarat Selari dan Majlis Syura minggu lepas. Semoga segala usaha kita diberkati.

No comments: