Wednesday, September 12, 2012

Fatimah azzahra

FATIMAH AZ-ZAHRA

Betapa mulianya Fatimah,

Kerana dalam dirinya kemuliaan terbit dari tiga arah
Putri siapakah dia, isteri siapakah dia

dan ibu siapakah dia?
Tidak ada yangg lebih mendekati kemuliaan ayahnya

Selain dirinya
Dia adalah puteri kesayangan

Sang makhluk pilihan dan sang pembawa hidayah

Bagi mereka yg menghendakinya

Ayahnya adalah rahmat bagi seluruh alam

Dan idola hidup di dunia,
Ayahnya telah membangkitkan jiwa-jiwa

Yangg tertidur lelap dengan kekuatan rohaninya

Seolah dia menghidupkan kembali jiwa-jiwa yangg tertidur setelah matinya

Dengan memulakan sejarah kehidupan baru

Seperti pengantin yang memulakan kehidupan barunya
Suami Fatimah adalah orang yang di sentuh dalam Surah "Hal ataa",
Dialah mahkota yang lebih cemerlang daripada sinar mentari pada waktu Dhuha
Dialah yang berani

Yang berkat pertolongan Allah

Mampu menyingkirkan segala kebatilan

Dan kezaliman dengan pedangnya
Rumahnya adalah pondok

Dan harta kekayaannya

Adalah pedang yang selalu disandangnya
Namun dalam keluarga Fatimah

Tumbuh dua generasi cemerlang hasil didikan dirinya

Yakni kedua anaknya

Sang pemimpin para mujahid

Dan sang penyambung penyatuan umat
Fatimah adalah contoh para ibu

Dan teladan dalam segala kemuliaan hidup
Hasanlah yg mengembalikan penyatuan umat

Setelah sebelumnya mengalami perpecahan

Hasan pernah turun dari khalifah

Dan hanya menjadi iman bagi pengikutnya

Sedang Husain termasuk golongan yang soleh dan mulia, yang sangat bersih

Dan murah hati tabiatnya.

Syair oleh seorang penyair pakistan " Dr.Muhammad Iqbal "


Rujukan : Buku Wanita Solehah Zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wassalam; Mahmud Mahdi Al-Istanbuli & Mustafa Abu Nasr Asy-Syilbi terjemahan oleh Nurul Izzah